Samochody używane: finansowanie, leasing, kredyt - Keller Gliwice

Projekty europejskie

 
 
 
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla KELLER Sp. z o.o.
Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu: 01/07/2020 - 30/09/2020
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa - niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 100 939,53 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 53/100).
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: Dofinansowanie wynosi 100 939,53 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 53/100), co stanowi 100% kwoty
 
Promocje